Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rekreasyon Bölümü

Kalite Güvencesi Kapsamında Memnuniyet Anketlerine aşağıda yer alan sekmelerden ulaşabilirsiniz.

İç Paydaşlar için Memnuniyet Anketleri
Akademik Personel Memnuniyet Anketi
tıklayınız
İdari Personel Memnuniyet Anketi
tıklayınız
ÇOMÜ Stratejik Plan (2018-2022) Değerlendirme Anketi
 tıklayınız

 

 

Dış Paydaşlar için Memnuniyet Anketleri
Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi
tıklayınız
Mezun Çalıştıran İşverenler Memnuniyet Anketi
tıklayınız