Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rekreasyon Bölümü

Akademik Kadro

  UNVAN
Adı Soyadı
Görevi 
Dahili No
Oda No
   E-Mail
Doç.Dr. Abdulmenaf KORKUTATA Bölüm Bşk. 19018 115 menafkgmail.com
Dr.Öğr.Üyesi Gülçin GÖZAYDIN Bölüm Bşk. Yard.  19020 117 gulcingozaydingmail.com
Doç.Dr. Mustafa Deniz DİNDAR   19039 219 mustafadenizdindargmail.com
Dr.Öğr.Üyesi Kemal KURAK   19026 125 kemal.kurakcomu.edu.tr
Araş.Gör. Okan ÜNVER   19044 224 okan.unvercomu.edu.tr