Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rekreasyon Bölümü

Yönetim

  UNVAN
Adı Soyadı
Görevi 
Dahili No
Oda No
   E-Mail
Doç.Dr. Abdulmenaf KORKUTATA Bölüm Bşk. 19018 115 menafkgmail.com
Dr.Öğr.Üyesi Gülçin GÖZAYDIN Bölüm Bşk. Yard.  19020 117 gulcingozaydingmail.com