Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rekreasyon Bölümü

Formlar

Rekreasyon Bölümü KampYönergesi Tıklayınız

Rekreasyon Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim ve Staj İlke ve Esasları TIklayınız

Staj Başvuru ve Kabul Formu Tıklayınız

Staj Değerlendirme Formu Tıklayınız

Stajyer Öğrenci veya Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Beyan ve Taahhütnamesi Tıklayınız