Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rekreasyon Bölümü

Bölüm Öğrencilerimiz Staj Sunumlarını Gerçekleştirdi

.

Rekreasyon bölümü 3. sınıf öğrencileri 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemine ait staj dersi uygulamalarını ülkemizin farklı şehirlerinde başarı ile tamamlayarak, fakültemiz dekanı Prof. Dr. Hürmüz KOÇ, Bölüm başkanı Doç. Dr. Abdulmenaf KORKUTATA, komisyon üyeleri Doç. Dr. Mustafa Deniz DİNDAR, Dr. Öğr. Üyesi Gülçin GÖZAYDIN, Dr. Öğr. Üyesi Kemal KURAK ve Arş. Gör. Okan ÜNVER huzurunda sunumlarını gerçekleştirmiştir.

Doç. Dr. Abdulmenaf KORKUTATA;  ''3. sınıf öğrencilerimiz yaşadıkları tecrübelerini bölüm komisyonumuza hazırladıkları güzel sunumlarla aktardırlar. Öğrencilerimizin, tamamlamış oldukları staj süreci sonunda kendilerini uygulama, iletişim, özgüven ve yabancı dil konusunda geliştirdikleri ve dolayısıyla stajın hedefine ulaştığını söyleyebiliriz.'' diyerek öğrencilerimizin sunumlarını değerlendirmiştir.